Oppimisen ja tekemisen iloa!

Jokaisella koululla ja työpaikalla on mahdollisuus tehdä asiat entistä paremmin, iloisemmin ja laadukkaammin.

Me autamme siinä!

schoolday designer

Autamme muotoilemaan uudenlaisia toiminnan ja tekemisen tapoja.

Opetussuunnitelmauudistusten myötä koulu käy läpi isoja muutoksia, joiden avulla vastata tulevaisuuden haasteisiin: vanhat tavat oppia, opettaa ja toimia eivät enää riitä. Tarvitsemme uudenlaisia toimintatapoja, jotka koskevat niin oppimista kuin koko koulun toimintakulttuuria. Uudet tavat eivät kuitenkaan synny ja juurru itsestään kulttuuriin, vaan ne tulee yhdessä luoda.

Opettajat ovat oman työnsä parhaita asiantuntijoita. Siksi tämä asiantuntemus tulee valjastaa parhaaseen mahdolliseen käyttöön. Me autamme tässä työssä: autamme rakentamaan, kehittämään ja luomaan uudenlaisia toiminnan ja tekemisen tapoja yhteissuunnittelun ja muotoilun menetelmin. Schoolday Designerin kouluttajaverkosto koostuu kasvatus- ja opetusalan huippuammattilaisista, joilla on pitkä kokemus erilaisista opetusalan valmennusprosesseista.

Palvelut

Tarvitseeko koulunne uutta puhtia tai uutta suuntaa tekemiseen? 

Vai onko koulunne kokonaan uuden haasteen, esimerkiksi uuden koulurakennuksen suunnittelun tai organisaatiorakenteiden uudistamisen äärellä? Oli niin tai näin, on välillä tarpeellista pysähtyä oman tekemisensä äärelle ja tarkistaa suuntaa, jota kohti ollaan kulkemassa. Muotoiluajattelun (design thinking) avulla päästään ratkomaan juuri teidän yhteisönne kannalta keskeiset haasteet. Muotoilun menetelmiin pohjautuvassa työskentelyssä haastetaan totuttuja toimintatapoja, hyödynnetään kaikkien osaaminen, työskennellään ratkaisukeskeisesti ja luovasti yhdessä toimien. Kertyneet ideat viedään käytäntöön aluksi pienten kokeilujen avulla, minkä jälkeen niitä kasvatetaan haluttuun suuntaan.

Tuumasta toimeen

Onko sinulla idea tai haaste, jota olisi tarpeen TYÖSTÄÄ yhdessä?

hyvinvointi

Hyvinvoivat ja työnsä merkitykselliseksi kokevat opettajat ovat edellytys sille, että oppilaat voivat hyvin.

Hyvinvointi syntyy yhteisöstä, jonka jäsenet kokevat työnsä merkitykselliseksi ja arvokkaaksi ja jotka saavat vaikuttaa tapaansa tehdä työtä. Siksi kehittäminen lähtee aina sekä yksilön että yhteisön tarpeista ja näkemyksistä.

Hyvinvoivissa työyhteisöissä vallitsee positiivinen oppimiskulttuuri, jota kuvaa luottamus, turvallisuus ja sallivuus sekä jatkuva kehittämisen meininki. Muotoiluajattelun ja yhteissuunnittelun menetelmien avulla tuemme yhteisön ja yksilön hyvinvointia ja varmistamme siten jokaiselle parhaan mahdollisen työpäiväkokemuksen. 

Olennaista on kysyä, uskallammeko liikkua sinne, missä emme vielä ole.

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

Schoolday Designer Oy

y-tunnus 2928767-4