Itäkeskuksen peruskoulun rehtori Jutta-Riina Karhunen johtaa 450 oppilaan yhtenäistä peruskoulua, jonka toimintakulttuurin keskiössä on arvostava ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutus sekä positiivinen pedagogiikka. Arjessa tämä tarkoittaa toisen kunnioittavaa kohtaamista, taitoa kuunnella ja olla läsnä, taitoa kiittää, kysyä ja kannustaa. Tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetetaan systemaattisesti ensimmäiseltä luokalta lähtien.  Kasvatus perustuu vahvuuksien tunnistamiseen ja niiden vahvistamiseen, ei rangaistuksiin. Tärkeää on, että myös jokainen koulun aikuinen tunnistaa omat vahvuutensa, osaa hyödyntää niitä arjessa ja huomaa ja arvostaa kollegan vahvuuksia.

Myönteisen toimintakulttuurin johtaminen on asioiden puhumista yhä uudelleen, esimerkkien jakamista, toimivien käytänteiden mallintamista sekä huomion kiinnittämistä tietoisesti hyvään ja toimivaan. Aikuisten myönteinen vuorovaikutus toimii esimerkkinä koulun oppilaille. Jutta-Riinan sanoin meistä jokaisella on tarve onnistua – kukaan ei halua tietoisesti epäonnistua. 

Tule kuuntelemaan, miten Itäkeskuksen peruskoulussa mahdollistetaan koulu- ja työpäivä, jossa jokaisen on mahdollista onnistua ja loistaa.