Yrityksen perustaja

katri lehtovaara

Intohimona ihmisten innostaminen

Katri Lehtovaara on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, rehtori, työnohjaaja ja elämäntaitojen valmentaja. Hänellä on kokemusta koulujen kehittämisestä yli 20 vuoden ajalta opettajana, apulaisrehtorina sekä ulkopuolisena kehittäjänä ja kouluttajana. Katri on erikoistunut työyhteisöjen kehittämisen ohella koulun johtamisen tukemiseen sekä koulun pedagogiseen kehittämiseen.

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2001. Pääaineena olen lukenut suomen kieltä, sivuaineena kirjallisuutta sekä tehnyt opettajan pedagogiset opinnot. Olen ollut opettajana vuodesta 2000 lähtien. Viranhaltijana olen ollut Kasavuoren koulussa vuodesta 2001 alkaen. Samaisessa koulussa olen myös toiminut pedagogisena apulaisrehtorina.

Töiden ohella olen lukenut mediakasvatuksen erikoistumisopinnot (2011) sekä pätevöinyt rehtoriksi suorittamalla Opetushallinnon tutkinnon (2014). Lisäksi olen suorittanut useita koulun johtamiseen liittyviä laajempia koulutuksia sekä opiskellut Aalto-yliopistossa johtamista ja organisaation kehittämistä.

Valmistuin elämäntaidon valmentajaksi toukokuussa 2017 ja työnohjaajaksi toukokuussa 2018. Näiden opintojen myötä olen saanut kasvattaa entistä enemmän ymmärrystäni vuorovaikutuksesta, tunteista, tunneilmaston johtamisesta sekä näiden merkityksestä niin elämässä, työssä kuin johtamisessakin.

Työssäni Kasavuoren koulussa toimin hyvinvointi-oppiaineen suunnitteluun keskittyvän työryhmän puheenjohtajana. Oppiaineen opetus alkoi uuden opetussuunitelman myötä Kasavuoren koulussa syksyllä 2017, mikä on aivan ainutlaatuista koko Suomessa. Oppiaineen tehtävänä on lisätä jokaisen nuoren hyvinvointia ja antaa jokaiselle keinoja lisätä omaa hyvinvointia. Keskeisiä teemoja ovat positiivinen psykologia, positiviinen pedagogiikka ja ratkaisukeskeinen valmennus. Työryhmän jäseninä olivat opettajajäsenien lisäksi aiheeseen erikoistuneet elämäntaitovalmentajat.

Olen ollut vahvasti mukana kehittämässä Kasavuoren koulun pedagogiikkaa sekä sähköistä  Unelmakoulu-alustaa. Minulla on pitkä ja laaja kokemus verkkoympäristöjen ja erilaisten laitteiden ja palveluiden hyödyntämisestä oppimisessa sekä oppiaineiden välisestä yhteistyöstä. Kasavuoren koulussa edistin laajasti oppimisen eheyttämistä ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista ja juurruttamista koulun arkeen. Olen myös osallistunut opetussuunnitelmatyön tueksi kirjoitetun kirjan “Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia” (PS-kustannus 2015) kirjoittamiseen.

Olen työskennellyt kouluttajana OPH:n rahoittamassa Future Classroom (Uusi Oppimaisema) -hankkeessa vuosina 2014-16. Tehtäviini kuului koulun toimintamuotojen kehittäminen, fasilitointi ja opettajien kouluttaminen. Hankkeen myötä olen myös ollut OPH:n järjestemillä Virtuaaliopetuksen päivillä (2013) puhumassa oppimisympäristöjen suunnittelusta ja kehittämisestä sekä Oppimaisemafestivaaleilla (2017) pitämässä puheenvuoron aiheesta Design-suunnittelu koulun toimintakulttuurin kehittämisen välineenä. Olen myös työstänyt opettajille verkko-opintomateriaalia, joka auttaa opettajia kehittämään ja muuttamaan koulujen toimintakulttuuria kohti tulevaisuuden koulua ja sen vaatimuksia.

Olen mukana kouluttajana ja kehittäjänä myös Edukata-mallissa, joka on alunperin Aalto-yliopiston kehittämä opetusalalle suunnattu täydennyskoulutusmalli. Edukata on tulevaisuussuuntautunut yhteiskehittämisen malli, joka perustuu muotoilumenetelmiin. Edukatan avulla on koulutettu tuhansia opettajia Suomessa ja Euroopassa. Suomessa malli on saanut kaksi kertaa Opetushallituksen rahoituksen opettajien ja koulun johtoryhmien kouluttamiseen.

Intohimojani ovat koulun kehittäminen, oppilaiden ja työyhteisöjen hyvinvointi sekä näiden tukeminen. Haluan olla edistämässä suomalaisten koulujen, oppilaiden ja opettajien hyvinvointia sekä auttaa ihmisiä löytämään ja saavuttamaan heille parhaan mahdollisen elämän, jossa ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi on keskiössä ja tasapainossa. Koen olevani parhaimmillani kehittäessäni asioita, innostaessani ihmisiä ja tukiessani heidän kehittymistään. Innostun yhdessä tekemisestä ja ihmisten oivalluttamisesta. Tapani työskennellä ihmisten kanssa on kuunteleva ja läsnäoleva kuitenkin pitäen aina tavoitteellisuuden mielessä.

 

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

schoolday designer oy

y-tunnus 2928767-4