Yrityksen perustaja

katri lehtovaara

Intohimona ihmisten innostaminen

Katri Lehtovaara on koulutukseltaan äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, rehtori, työnohjaaja ja elämäntaitojen valmentaja. Hänellä on kokemusta koulujen kehittämisestä yli 20 vuoden ajalta opettajana, apulaisrehtorina sekä  valmentajana ja kouluttajana. Katri on erikoistunut työyhteisöjen kehittämisen ohella koulun johtamisen tukemiseen sekä koulun pedagogiseen kehittämiseen.

Olen valmistunut filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2001 ja toimin äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina sekä pedagogisena apulaisrehtorina Kasavuoren koulussa vuosina 2000-2016. Kiinnostukseni johtamisen ja työyhteisöjen kehittämiseen vei minut uudelleen koulun penkille, ja kouluttauduin ratkaisukeskeiseksi työnohjaajaksi (STOry), elämäntaidovalmentajaksi ja luin laajasti organisaatioiden kehittämistä ja johtamista. Näiden opintojen myötä sain kasvattaa entistä enemmän ymmärrystäni vuorovaikutuksesta, tunteista, tunneilmaston johtamisesta sekä näiden merkityksestä niin elämässä, työssä kuin johtamisessakin.

Työssäni Kasavuoren koulussa toimin hyvinvointi-oppiaineen suunnitteluun keskittyvän työryhmän puheenjohtajana. Oppiaineen opetus alkoi uuden opetussuunitelman myötä Kasavuoren koulussa syksyllä 2017, mikä on aivan ainutlaatuista koko Suomessa. Oppiaineen tehtävänä on lisätä jokaisen nuoren hyvinvointia ja antaa jokaiselle keinoja lisätä omaa hyvinvointia. Keskeisiä teemoja ovat positiivinen psykologia, positiviinen pedagogiikka ja ratkaisukeskeinen valmennus. Työryhmän jäseninä olivat opettajajäsenien lisäksi aiheeseen erikoistuneet elämäntaitovalmentajat.

Olen ollut vahvasti mukana kehittämässä Kasavuoren koulun pedagogiikkaa sekä sähköistä Unelmakoulu-alustaa. Minulla on pitkä ja laaja kokemus verkkoympäristöjen ja erilaisten laitteiden ja palveluiden hyödyntämisestä oppimisessa sekä oppiaineiden välisestä yhteistyöstä. Olen myös työstänyt opettajille verkko-opintomateriaalia, joka auttaa opettajia kehittämään ja muuttamaan koulujen toimintakulttuuria kohti tulevaisuuden koulua ja sen vaatimuksia.

Kasavuoren koulussa edistin laajasti oppimisen eheyttämistä, yhteisopettajuutta ja monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamista ja juurruttamista koulun arkeen. Olen myös osallistunut opetussuunnitelmatyön tueksi kirjoitetun kirjan “Näin rakennat monialaisia oppimiskokonaisuuksia” (PS-kustannus 2015) kirjoittamiseen.

Olen myös Edukata-kouluttaja ja ollut tiiviisti mukana sen jatkokehitystyössä. Edukata on alunperin Aalto-yliopiston kehittämä opetusalalle suunnattu täydennyskoulutusmalli. Edukata on tulevaisuussuuntautunut yhteiskehittämisen malli, joka perustuu muotoilun menetelmiin. Edukatan avulla on koulutettu tuhansia opettajia Suomessa, Euroopassa ja Aasiassa. Työskentelen Edukatan parissa niin oppilaiden, opettajien kuin johtoryhmienkin kanssa. Olen ohjannut lukuisia Edukata-prosesseja, joiden avulla on esimerkiksi suunniteltu oppimisympäristöjä, kehitetty koulun rakenteita, tuettu johtoryhmätyöskentelyä tai osallistettu oppilaita toiminnan, tilan tai palvelun suunnitteluun. (Esimerkiksi Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Janakkalan kunta, Opetushallituksen rahoittamat johtoryhmien täydennyskoulutukset v. 2018-2019, 2019-2020.)

Olen sydämestäni ihmisten innostaja, intohimoinen kehittäjä ja määrätietoinen
vaikuttaja. Haluan olla edistämässä entistä parempaa työ- ja kouluelämää, jossa jokaisella on oikeus ja mahdollisuus voida hyvin.
 Innostun yhdessä tekemisestä ja ihmisten oivalluttamisesta. Tapani työskennellä on ratkaisukeskeinen, kuunteleva ja läsnäoleva kuitenkin pitäen aina tavoitteellisuuden mielessä.

You get in life what you have the courage to ask for. – Oprah Winfrey

 

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

schoolday designer oy

y-tunnus 2928767-4