“Rehtorin työ on usein yksinäistä ja vaativaa, mutta sen parempaa ammattia ei olekaan.” Mikä tekee rehtorin työstä parhaan mahdollisen ammatin? Minkälaisia valintoja on tärkeä tehdä, miten omaa työtään on mahdollista muotoilla ja minkälaisten kulmakivien varaan rehtorin työ rakentuu?  

Rehtorin vaativasta mutta äärimmäisen palkitsevasta työstä on kanssani keskustelemassa vuoden 2020 rehtoriksi valittu Pekka Paappanen, joka toimii päivätyössään rehtorina Hauhon yhtenäiskoululla. 

Paappanen on monipuolinen vaikuttaja rehtorikentällä ja laajasti verkostoitunut myös maailmalla, jossa hän puhuu suomalaisesta koulun johtamisesta. Paappasta kiitellään erityisesti aktiivisen ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luomisesta, osallisuuden vahvistamisesta ja myönteisestä työotteesta, jonka hedelmistä saa nauttia oman työyhteisön lisäksi myös laajasti muut toimijat ja yhteistyökumppanit. 

Tule kuulemaan, miten Paappasen opit kuten “Hymy on opettajan tärkein työväline” tai hämäläinen small talk elävät ja rakentavat hyvinvointia noin 250 oppilaan Hauhon yhtenäiskoulun arjessa ja miten näitä tärkeitä oppeja voi jokainen johtaja soveltaa omassa arjessaan.