Koulu on isojen muutosten keskellä. Koulun tehtävänä on yhä laajemmin tukea jokaisen lapsen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia sekä valmistaa työelämään nuoria, jotka on varustettu monipuolisilla laaja-alaisilla taidoilla. Mitä vaatimuksia tämä asettaa koulun toimintakulttuurille ja sen johtamiselle?

Tässä viisiosaisessa sarjassa pureudutaan ajankohtaisiin koulun johtamisen ja kehittämisen teemoihin yhdessä suomalaisten rehtoreiden kanssa. Emäntänä toimii Schoolday Designerin Katri Lehtovaara.

Toisessa jaksossa Katri keskustelee koulun johtamisesta Kontulan ala-asteen rehtorin Katja Vertan kanssa. Kontulan ala-aste on itähelsinkiläinen alakoulu, jossa on noin 420 oppilasta. Kontulassa on kehitetty yhteisopettajuutta hyvin systemaattisesti vuodesta 2016. Kehittäminen vaatii yhteisöltä jatkuvaa yhteisen pelin pelaamista, arvokeskustelua, pysähtymistä tekemisen ja oppimisen äärelle, yhteistä suuntaa ja visiota sekä näiden tarkistamista. Mikä rooli rehtorilla on tämän paletin johtamisessa ja miten yhteisopettajuus on tullut jokaisen opettajan tavaksi toimia ja opettaa? Tämä jakso on nauhoitettu keväällä 2019.