Koulu on isojen muutosten keskellä. Koulun tehtävänä on yhä laajemmin tukea jokaisen lapsen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia sekä valmistaa työelämään nuoria, jotka on varustettu monipuolisilla laaja-alaisilla taidoilla. Mitä vaatimuksia tämä asettaa koulun toimintakulttuurille ja sen johtamiselle?

Tässä viisiosaisessa sarjassa pureudutaan ajankohtaisiin koulun johtamisen ja kehittämisen teemoihin yhdessä suomalaisten rehtoreiden kanssa. Emäntänä toimii Schoolday Designerin Katri Lehtovaara.

Sarjan 4. osassa Katri vierailee oululaisessa Hiukkavaaran peruskoulussa ja saa vieraakseen koulun rehtorin Anne Moilasen. Hiukkavaaran koulu on perustettu vuonna 2017 ja laajenee viiden, kuuden vuoden päästä yli tuhannen oppilaan kouluksi. Kuluvana lukuvuonna 2019-2020 koulussa on vuosiluokat 1-5 ja oppilaita on noin 330. 

Hiukkavaara on täysin uudenlainen koulu niin oppimisympäristöiltään kuin pedagogiikaltaan: koulussa on muuntojoustavat oppimisen tilat ja vuosiluokkiin sitomaton opetus. Opettajat työskentelevät moniammatillisissa tiimeissä. Hyvinvointi, vahvuuksien vahvistaminen, tunnetaidot, osallisuuden merkitys ja oppimaan oppimisen taidot ovat kaiken tekemisen keskiössä niin koulun aikuisten kuin lasten kesken. Opettajien innostus, jatkuvan oppimisen ja  kehittämisen ilo yhdistettynä selkeään suuntaan ja visioon luovat puitteet parhaalle mahdolliselle oppimiselle ja kasvulle. Tule kuuntelemaan tämän huikean koulun kasvutarinaa!