Vierailin kesäkuussa Järvenpäässä Harjulan koululla tapaamassa koulun rehtoria Tarja Edrya. Harjulan koulu on kolmisarjainen alakoulu. Koulu on isojen muutosten edessä, kun se pääsee aloittamaan vuoden päästä syksyllä uudessa koulurakennuksessa, jota kutsutaan Harjulan kampukseksi. 

Suuria visioita rakastava rehtori on unelmatyössään, kun saa rakentaa täysin uutta: uusi koulu tukee entistä yksilöllisempiä oppimisen polkuja, rikkoo luokkaraja- ja kirjasidonnaisuutta ja oppimisympäristöt ovat monimuunneltavia. Opettajilta tämä edellyttää vahvoja yhteistyön ja -opettamisen taitoja. Keskiössä on oppijan hyvinvointi ja vahvuusperustainen oppiminen.

Toimintakulttuurin muutosmatkaa on tehty jo nyt pitkä taival. Työtä on tehty vahvassa yhteistyössä koulun henkilöstön ja oppilaiden kanssa heitä monipuolisesti osallistaen. Tällä matkalla olemme Edukata-tiimin kanssa saaneet myös kulkea mukana. 

Tule kuuntelemaan tätä vahvan yhteistyön muutosmatkaa, sen oppeja ja oivalluksia, sekä sitä, miten muotoilun menetelmät tukevat johtoryhmän ohjaamaa matkaa!