Karhusuon koulussa Espoossa on kehitetty yhteisopettajuutta systemaattisesti yläkoululuokilla. Koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka sijaitsee Keski-Espoon alueella Nuuksion metsän laidalla. Oppilaita on tänä lukuvuonna 555. 

Kävin jututtamassa koulun rehtoria Mimmu Hellsteniä siitä, miten yhteisopettajuus toteutuu yläkoululuokkien arjessa ja miten tähän malliin on päästy.  

 Koulun aikuisten mukaan koulussa toteutettava yhteisopettajuus tukee niin oppilaiden kuin opettajien hyvinvointia: opettajat pääsevät toimimaan omilla vahvuusalueillaan ja työssäjaksaminen on parantunut. Oppilaantuntemus on vahvaa ja ryhmäytymistä pystytään tukemaan erinomaisin tuloksin. Oppilaalla on yhden aikuisen sijasta monta aikuista, joista muodostuu oppilaalle turvallinen aikuisyhteisö. Jokaisen oppilaan oppimista tuetaan yksilöllisesti, ja opetus on monialaista koulussa kehitetyn aihejaksojärjestelmän ansiosta.

Yhteisopettajuuden johtaminen on yhdessä oppimisen ja kehittämisen johtamista. Se vaatii rohkeutta tehdä asioita toisin, epävarmuuden sietämistä ja kykyä vaihtaa suuntaa tarvittaessa. Se on myös asioiden vahvaa sanoittamista ja onnistumisten näkyväksi tekemistä. 

 Tule kuuntelemaan tätä äärimmäisen innostavaa oppimisen matkaa, josta varmasti jokainen kuulija saa hyödyllisiä eväitä oppimisen kulttuurin vahvistamiseen ja sen johtamiseen. Saat myös kuulla upeasta hyvinvoinnin arvotimantista, joka luo vahvan pohjan yhteisöllisyydelle ja osallisuudelle.