Katri Lehtovaara kertoo webinaarissa, miten Edukata-mallin avulla tuetaan  yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämistä muotoilun menetelmin. Esityksessä avataan, miten malli osallistaa prosessiin oppilaat ja opettajat ja auttaa siten muutostavoitteen määrittelyssä ja saavuttamisessa. Esityksessä kerrotaan myös, kuinka mallia on käytetty 15 koulun johtoryhmän täydennyskoulutuksessa kuluvana lukuvuonna ja minkälaisia kokemuksia siitä on saatu.  Edukata on opetussektorille kehitetty tulevaisuussuuntaunut osallistavan muotoilun malli, joka on avoimesti lisensoitu ja siten kaikkien käytettävissä.