Palvelut

Näin palvelemme

Valmennuksemme ja työpajamme hyödyntävät aina muotoilun ja osallistavan yhteissuunnittelun menetelmiä. Valmennukset voivat olla joko yksittäisiä päiviä tai ne voivat muodostaa laajemman kokonaisuuden. Ohessa esimerkkejä palveluistamme. On tärkeää, että jokainen kokonaisuus suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhdessä, jotta se vastaa tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Organisaation kehittäminen

 • Oppivan yhteisön käytänteet ja toimintatavat
 • Koulun rakenteiden suunnittelu
 • Hyvän vuorovaikutuksen toimintakulttuuri
 • Tiimien toimintatavat ja itseohjautuvuuden edistäminen

Pedagogiikan kehittäminen

 • Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteleminen
 • Oppimisympäristöjen kehittäminen
 • Yhteisopettajuuden tukeminen
 • Arviointikulttuurin kehittäminen oppimista edistäväksi
 • Valmentava opettajuus

Johtamisen tukeminen

 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot esimiestyössä
 • Palveleva johtaminen
 • Muotoilun menetelmät johtamisen välineenä

Työnohjaus

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen sopiva ryhmäkoko on yhdestä seitsemään osallistujaa.

Edukata®

Edukata-toimintamallin on kehittänyt Aalto-yliopiston Medialaboratorion Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä. Edukata on koko kouluyhteisölle tarkoitettu prosessi, työpaja, joka tuo tulevaisuuden skenaariot luokkien nykykäytäntöihin. Mallia on kehitetty useiden yliopistojen yhteistyössä osana eurooppalaista tutkimushanketta, ja sitä on käytetty menestyksekkäästi tuhansien koululuokkien toiminnan uudistamisessa. Suomessa Edukatalla on muotoiltu mm. oppimiskokonaisuuksia sekä tuotettu pedagogisia kuvauksia eri toimijoille esimerkiksi uuden koulurakennuksen suunnittelun tueksi. 

Growth Mindset -valmennus

Oletko koskaan jättänyt tarttumatta haasteeseen, koska olet epäillyt, onko sinusta siihen? Entä oletko koskaan kokenut urallaan menestyvää ja etenevää kollegaa uhkaksi itsellesi? Miten voimme vanhempina, opettajina ja valmentajina tukea lapsen ja nuoren parhaan mahdollisen potentiaalin kehittymistä ja kasvua?

Valmennus sopii asiantuntijoille, johtajille, opettajille ja valmentajille, jotka haluavat sekä kehittää ymmärrystään kasvun asenteen merkityksestä että kehittää itsetuntemustaan ja haluavat esiin parhaan mahdollisen potentiaalin saavuttaakseen tavoitteensa. Valmennuksen ja sen yhteydessä tehtävän mindset-profiilin avulla teemme kehittymissuunnitelman, josta on hyötyä sinulle, johdettavillesi ja koko organisaatiolle.

Mindsetista ja arviointityökalusta voit lukea lisää: www.mindsetacademy.fi

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

schoolday designer oy

y-tunnus 2928767-4