Palvelut

Näin palvelemme

Valmennuksemme ja työpajamme hyödyntävät aina muotoilun ja osallistavan yhteissuunnittelun menetelmiä. Valmennukset voivat olla joko yksittäisiä päiviä tai ne voivat muodostaa laajemman kokonaisuuden. Ohessa esimerkkejä palveluistamme. On tärkeää, että jokainen kokonaisuus suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhdessä, jotta se vastaa tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla. Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Lisäksi tarjoamme työnohjaus-palveluita, Edukata-työpajoja ja Growth Mindset -valmennuksia. Tutustu ja lue lisää alta!

√ Organisaation kehittäminen

Oppivan yhteisön käytänteet ja toimintatavat

Koulun rakenteiden suunnittelu

Hyvän vuorovaikutuksen toimintakulttuuri

Tiimien toimintatavat ja itseohjautuvuuden edistäminen

√ Pedagogiikan kehittäminen

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien suunnitteleminen

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Yhteisopettajuuden tukeminen

Arviointikulttuurin kehittäminen oppimista edistäväksi

Valmentava opettajuus

√ Johtamisen tukeminen

Tunne- ja vuorovaikutustaidot esimiestyössä

Palveleva johtaminen

Muotoilun menetelmät johtamisen välineenä

√ Työnohjaus-palvelut

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. Työnohjauksen sopiva ryhmäkoko on yhdestä seitsemään osallistujaa.

√ Edukata®-työpajat

Edukata on koko kouluyhteisölle tarkoitettu prosessi, työpaja, joka tuo tulevaisuuden skenaariot koulujen nykykäytäntöihin. Edukata-toimintamallin on kehittänyt Aalto-yliopiston Medialaboratorion Oppimisympäristöjen tutkimusryhmä. Mallia on kehitetty useiden yliopistojen yhteistyössä osana eurooppalaista tutkimushanketta, ja sitä on käytetty menestyksekkäästi tuhansien koulujen toiminnan uudistamisessa. Suomessa Edukatalla on muotoiltu mm. oppimiskokonaisuuksia, yhteisöllisiä toimintamalleja ja toimintakulttuuria sekä tuotettu pedagogisia kuvauksia eri toimijoille esimerkiksi uuden koulurakennuksen suunnittelun tueksi. 

√ Growth Mindset -valmennus

Oletko koskaan jättänyt tarttumatta haasteeseen, koska olet epäillyt, onko sinusta siihen? Entä oletko koskaan kokenut urallaan menestyvää ja etenevää kollegaa uhkaksi itsellesi? Miten voimme vanhempina, opettajina ja valmentajina tukea lapsen ja nuoren parhaan mahdollisen potentiaalin kehittymistä ja kasvua?

Valmennus sopii asiantuntijoille, johtajille, opettajille ja valmentajille, jotka haluavat sekä kehittää ymmärrystään kasvun asenteen merkityksestä että kehittää itsetuntemustaan ja haluavat esiin parhaan mahdollisen potentiaalin saavuttaakseen tavoitteensa. Valmennuksen ja sen yhteydessä tehtävän mindset-profiilin avulla teemme kehittymissuunnitelman, josta on hyötyä sinulle, johdettavillesi ja koko organisaatiolle.

Mindsetista ja arviointityökalusta voit lukea lisää: www.mindsetacademy.fi

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

schoolday designer oy

y-tunnus 2928767-4