Yhteisopettajuus yläkoulussa ja lukiossa

Yhteisopettajuus mahdollistaa ja tukee uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymistä, nykyistä laajempien opintojaksojen ja oppiainerajat ylittävien opintojen järjestämistä ja siten opiskelijoiden laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Yhteisopettajuuden keinoin tuetaan myös entistä paremmin ja monipuolisemmin opiskelijoiden osallisuutta ja yksilöllisiä tarpeita.

Parhaimmillaan yhteisopettajuus on yhdessä oppimista, tekemistä ja jakamista. Se antaa aikaa kehittämiseen, opiskelijoiden kohtaamiseen sekä tukee työn mielekkyyttä ja siten myös opettajan hyvinvointia ja jaksamista.

 

Koulutuksen sisältö

  • Yhteisopettajuuden periaatteet ja toimintaa tukevat rakenteet
  • Mitä yhdessä tekeminen ja opettaminen mahdollistavat?
  • Erilaiset yhteisopettajuuden toteutusmallit
  • Pedagogiset menetelmät yhteisopetuksessa ja oppimisen arviointi
  • Opettajan vahvuudet, vuorovaikutus ja luottamus yhteistyön voimavarana
  • Yhteisopettajuuden suunnitteleminen: oman suunnitelman avulla kohti käytännön toteutusta

Hyöty osallistujalle

Koulutuksesta saat valmiudet lähteä toteuttamaan yhteisopettajuutta omassa työssäsi.  Saat ymmärryksen yhteisopettajuuden periaatteista, erilaisista toteutustavoista, toiminnan suunnittelusta ja arvioinnista. Ymmärrät, miten yhteisopettajuuden avulla tuetaan niin yksilön kuin ryhmän oppimista, laaja-alaisten taitojen kehittymistä sekä toteutetaan entistä laadukkaampaa opetusta. Päivän aikana suunnitellaan ohjatusti oma koulussa toteutettava yhteisopettajuuskokeilu. 

Osallistujat pääsevät kehittämään myös omaa yhteisopettajuuttaan. Yhteisopettajuuden toteuttaminen rakennetaan vahvuuksien, arvostavan vuorovaikutuksen ja luottamuksen kulttuurin päälle. Koulutukseen osallistumista suositellaan yhdessä yhteisopettajuusparin tai -tiimin kanssa.

 

Kysy tarjousta työyhteisöllesi tai kuntasi opettajille, jotka ovat kiinnostuneita yhteisopettajuudesta!

yhteisopettajuus on yhdessä tekemistä ja yhdessä oppimista

Arvot 

Avoimuus 

Joustavuus

Luottamus

Vuorovaikutustaidot

Yhdessä tekeminen

Yhteinen näkemys

Yhteinen ymmärrys

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

schoolday designer oy

y-tunnus 2928767-4