Olen koko työurani saanut toimia opetus-, koulutus-  ja ohjaustyön parissa: ensin perus- ja toisen asteen opettajana ja pedagogisena apulaisrehtorina, sitten päätoimisena kouluttajana, työnohjaajana ja coachina. Ihmisten vahvuuksien vahvistaminen, vuorovaikutuksen tukeminen, yhteistyön ja yhteisöllisyyden tukeminen ovat asioita, joille sydämeni sykkii ja jotka tekevät työstä minulle merkityksellisen. 

Omaa ohjausuraani on merkittävästi vahvistanut positiivisen psykologian tuoma lisäymmärrys ihmisen hyvinvointiin vaikuttavista mekanismeista. Olen työssäni nähnyt, miten positiivisen psykologian menetelmät ja harjoitteet vahvistavat merkittävästi yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia sekä tuottavat kukoistusta ja vahvaa merkityksellisyyttä niin työelämään kuin elämään muutenkin. 

Oma polkuni on kulkenut positiivisen psykologian ihmettelijästä sen opiskelijaksi, sitten sen säännölliseksi harjoittajaksi ja sen myötä positiivisen psykologian menetelmät ovat tulleet vahvaksi välineeksi työhöni. Tänä päivänä minulla on ilo ja kunnia toimia myös kouluttajana Positive psychology coach – koulutusohjelmassa yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa. Koulutuksestamme valmistuu positiivisen psykologian valmentajia. Tämä Suomen ja ehkä koko maailman laajin ammatti coaching-koulutusohjelma on kansainvälisen valmennusjärjestö International Coaching Federation ICF:n hyväksymä ja akkreditoima ohjelma, mikä tekee siitä myös kansainvälisesti tunnustetun, arvostetun ja laadukkaan. 

 

Miksi positiivisen psykologian valmennus toimii ja mikä siinä vaikuttavaa?  

Positiivinen psykologia on tieteenala, joka keskittyy ihmisten vahvuuksiin, hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Siinä, missä perinteinen psykologia usein keskittyy ongelmien ja häiriöiden korjaamiseen, positiivinen psykologia tutkii, mikä tekee ihmisestä onnellisen, menestyvän ja tyytyväisen elämäänsä. Yhdistämällä tämä ymmärrys coachingin psykologiaan ja ratkaisukeskeiseen valmennuksen periaatteisiin pystymme vahvasti auttamaan ihmisiä elämään elämää, jossa jokainen voi saavuttaa oman  parhaansa sekä elää itselleen merkityksellistä elämää ja voimaan hyvin. 

 

  1. VAHVUUKSILLA KOHTI TAVOITTEITA

Positiivisen psykologian coaching keskittyy yksilön vahvuuksiin. Sen sijaan, että keskittyisimme puutteisiin tai heikkouksiin, coach auttaa yksilöä tunnistamaan ja hyödyntämään omia vahvuuksiaan. Vahvuuksista on tutkitusti merkittävästi hyötyä itsetuntemuksessa ja omien tavoitteiden johtamisessa ja niiden saavuttamisessa. Tavoitteiden saavuttaminen on coachingissa keskiössä, ja kun tarkastelemme tavoitetta yksilön vahvuuksista ja olemassa olevasta potentiaalista  käsin, tulee tavoitteiden saavuttamisesta innostavaa ja luontaista.

 

  1. HYVINVOINNIN TUKEMINEN JA VAHVISTAMINEN

Positiivisen psykologian valmennus keskittyy ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja sen edistämiseen. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa sitä, että huomioimme kaiken sen, mikä tekee ihmisen elämästä elämisen arvoista ja miten voimme siihen itse vaikuttaa. Keskiössä ei ole vain ulkoisten saavutusten saavuttaminen vaan esimerkiksi  syvien elämänarvojen vaaliminen ja niitä kohti kulkeminen.  

 

  1. TIETEELLISESTI TUTKITTU JA SOVELLETTAVISSA 

Positiivisen psykologian menetelmät ja tekniikat perustuvat tieteelliseen tutkimukseen. Esimerkiksi koulutusohjelmamme opiskelijat eivät saa ainoastaan työkaluja ja menetelmiä, vaan kattavan ymmärryksen siitä, miksi ja miten menetelmät toimivat ja vaikuttavat. Positiivisen psykologian valmennus on sovellettavissa kaikille aloille, koska perustutkimukset on tehty ihan tavallisilla ihmisillä ja vaikutukset ovat peruspsykologisia, eivät vain tietylle alalle kohdennettuja . Positiivisen psykologian lainalaisuudet, kuten vaikkapa se, että huomaamme ja käytämme omia vahvuuksiamme tietoisesti, toimivat siis keskimäärin kaikenlaisten tavoitteiden saavuttamisen tukena – niin työelämässä kuin vapaa-ajalla.

 

  1. ITSETUNTEMUS KASVAA: VOIN PAREMMIN JA YMPÄRILLÄNI OLEVAT IHMISSUHTEET VOIVAT HYVIN

Kun itse voi hyvin, myös meille tärkeät ihmissuhteet voivat hyvin. Positiivisen psykologian ytimessä on oppia muun muassa ymmärtämään omia ja toisten  tunteita ja niiden toimintamekanismeja, ymmärtää hyvän vuorovaikutuksen lainalaisuuksia, rakentaa toimivia ihmissuhteita, oppia tunnistamaan ja  hyödyntämään omia vahvuuksia jne. Tämä kaikki tukee itsetuntemuksen kasvua, kasvattaa resilienssiä sekä vahvistaa itsensä johtamisen taitoja. Positiivisen psykologian coachilla on kattavat valmiudet valmentaa yksilöä tästä ymmärryksestä käsin ja tukea valmennettavan itsetuntemuksen kasvua.

 

  1. HARJOITTAMINEN KESKIÖSSÄ

Positiivisen psykologian tiedettä ei opita vain kirjoista lukemalla vaan tärkeässä osassa on sen harjoittaminen. Valmentajakoulutuksessamme jokainen opiskelija saa keskittyä oman hyvinvointinsa vahvistamiseen koko vuoden kokemusasiantuntijana: opiskelijat testaavat tutkittua tietoa erilaisten arkeen vietävien harjoitteiden avulla ja perehtyvät samalla positiivisen psykologian tieteelliseen perustaan. Oman hyvinvoinnin vahvistumisen lisäksi osallistujat oppivat sekä valmentamaan että perustelemaan harjoituksia toisille. Koulutuksessa oppii hyödyntämään työkaluja ja tekniikoita, joita voi käyttää paitsi oman elämänsä parantamiseen, myös muiden auttamiseen.

 

Lopuksi

 Ajattelen, että positiivisen psykologian coaching on paljon enemmän kuin pelkkä työkalupakki: se on lähestymistapa, jonka keskiössä on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden vahvistaminen. Se tarjoaa sekä ymmärryksen että välineitä, joita tarvitsemme yhä enemmän jaksaaksemme ja voidaksemme hyvin niin organisaatioissa, esihenkilötyössä, kollegana  kuin vanhempana, puolisona tai ystävänä. Keskiöön nousee kohtaaminen ja läsnäolo sekä vuorovaikutus, jonka avulla autamme niin toisiamme kuin itseämme olemaan parhaita versioita itsestämme ja saamaan parhaan potentiaalin esiin. 

 Minulla on vuosittain ilo ja kunnia laskea laitumelle uusia positiivisen psykologian coacheja. He ovat vuoden aikana tehneet valtavan harppauksen oman hyvinvointinsa vahvistamisessa ja pääsevät seuraavaksi vahvojen coaching-taitojen avulla, positiivisen psykologian ammattilaisina, auttamaan myös muita elämään merkityksellistä ja täyttä elämää. 

Seuraava Positive Psychology Coach -koulutuksemme käynnistyy lokakuun alussa Helsingissä. Lue lisää:  https://www.positiivinenoppiminen.fi/positive-psychology-coach/

Blogin kirjoittaja Katri Lehtovaara toimii koulutusohjelman pääkouluttajana. Muut kouluttajat ovat Marika Borg-Summanen, Susanna Heikari ja Viivi Pentikäinen.