Työnohjaus ja coaching

Työnohjaus ja coaching ovat ohjausmuotoja, joiden avulla tuetaan asiakasta tunnistamaan omia voimavaroja ja vahvuuksia sekä autetaan löytämään itselle sopivia oivalluksia ja ratkaisuja. Molemmissa on kyse kokonaisvaltaisesta prosessista, joka tukee henkilökohtaista ja ammatillista hyvinvointia. Sekä työnohjausta että coachingia voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmäohjauksena.

Olen ICF-sertifioitu coach (ACC) sekä ratkaisukeskeinen työnohjaaja (STOry.). Lisäksi olen myös coachien kouluttaja Positive Psychology Coach -koulutusohjelmassa, josta valmistuu positiivisen psykologian coacheja. Noudatan coachina ja työnohjaajana alan eettisiä sääntöjä (ICF Finland, Suomen työnohjaajat ry.).

 

MITÄ ON TYÖNOHJAUS?

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen (Suomen työnohjaajat ry.). 

Työnohjauksen sopiva ryhmäkoko on yhdestä seitsemään osallistujaa. Kysy erikseen myös johdon työnohjausta.

MITÄ ON COACHING?

Coaching on kumppanuutta ajattelua herättävässä ja luovassa prosessissa, joka inspiroi asiakasta henkilökohtaisen ja ammatillisen potentiaalinsa täysipainoiseen hyödyntämiseen. (ICF Finaland).

Coaching-prosessi on yleensä kestoltaan napakampi kuin työnohjausprosessi ja tavoitteet selkeämmin rajattuja. 

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää, kumpi ohjausmuoto teille olisi parempi!

Ota yhteyttä, jotta voimme jutella lisää teidän tarpeistanne ja tavoitteistanne!

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

schoolday designer oy

y-tunnus 2928767-4