Yhteiskehittämisen tukeminen

Tarvitseeko koulunne uutta puhtia tai uutta suuntaa tekemiseen? Vai onko koulunne kokonaan uuden haasteen, esimerkiksi uuden koulurakennuksen suunnittelun tai organisaatiorakenteiden uudistamisen äärellä? Pohditko esimiehenä, miten muutos olisi paras jalkauttaa arkeen? 

Oli niin tai näin, on välillä tarpeellista pysähtyä oman tekemisensä äärelle ja tarkistaa suuntaa, jota kohti ollaan kulkemassa. Tässä prosessissa on usein järkevää hyödyntää ulkopuolista fasilitoijaa, työpajojen vetäjää, joka kulkee rinnallanne, luo puitteet keskustelulle ja tukee hyvää vuorovaikutusta ja yhteistä kehittämistä.

Fasilitaattorin avulla pääsette ratkomaan juuri teidän yhteisönne kannalta keskeiset haasteet. Työskentelyssä hyödynnetään kaikkien osaaminen ja ääni, työskennellään ratkaisukeskeisesti ja luovasti yhdessä toimien. Ideoinnin kautta kertyneet ratkaisut viedään käytäntöön ja siten huolehditaan prosessin vaikuttavuudesta.

Asiakastarinoita – case Kauniainen

Tutustu, miten  olemme hyödyntäneet yhteissuunnittelua ja muotoilun menetelmiä lasten ja nuorten kanssa. 

”Osallistaminen ja osallisuuden kokemukset voivat jäädä helposti varsin kevyiksi ja näennäisiksi, jos osallistaminen jää vain oppilaiden toiveiden kyselemisen varaan. Olennaista on ottaa lapset ja nuoret aidosti mukaan ideoimaan ja kehittämään uudenlaisia ratkaisuja ja huolehdittava siitä, että lapsille ja nuorille tärkeitä asioita myös toteutaan. ”

Facilitare (lat.) tarkoittaa helpottamista.

Fasilitointi keskittyy rikastavan ja rakentavan yhteistyön ja vuorovaikutuksen tukemiseen.

Ota yhteyttä, jotta voimme jutella lisää teidän tarpeistanne ja tavoitteistanne!

Ota yhteyttä

+358 50 336 8896
katri@schooldaydesigner.com

schoolday designer oy

y-tunnus 2928767-4