Koulu on isojen muutosten keskellä. Koulun tehtävänä on yhä laajemmin tukea jokaisen lapsen ja nuoren kasvua ja hyvinvointia sekä valmistaa työelämään nuoria, jotka on varustettu monipuolisilla laaja-alaisilla taidoilla. Mitä vaatimuksia tämä asettaa koulun toimintakulttuurille ja sen johtamiselle?

Tässä viisiosaisessa sarjassa pureudutaan ajankohtaisiin koulun johtamisen ja kehittämisen teemoihin yhdessä suomalaisten rehtoreiden kanssa. Emäntänä toimii Schoolday Designerin Katri Lehtovaara.

Keväällä 2019 nauhoitetussa jaksossa Katrin vieraaksi saapuu Kasavuoren koulun silloinen rehtori Leena-Maija Niemi. Kasavuoren koulu on noin 350 oppilaan yläkoulu Kauniaisissa. Koulua on kehitetty useiden vuosikymmenien ajan hyvinvoivaksi yhteisöksi, jonka keskiössä on vahvasti lapsen ja nuoren kasvun ja oppimisen tukeminen. 

Kuuntele tästä jaksosta, miten koulun rakenteet: jaettu johtajuus, tiimimalli, toiminnan suunnittelu ja arviointi saadaan aidosti tukemaan arjen työtä ja koulun jokaisella tasolla toteutuvaa hyvinvointia. Kuulet myös, mikä ihme on hyvinvointi-oppiaine. 

PlayPlay