Koulun muutosjohtaminen muotoilun menetelmin -webinaari

Katri Lehtovaara kertoo webinaarissa, miten Edukata-mallin avulla tuetaan  yhteisöllisen ja osallistavan toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja pedagogiikan kehittämistä muotoilun menetelmin. Esityksessä avataan, miten malli osallistaa prosessiin oppilaat ja...